lauantai 4. toukokuuta 2013

Koulutuksestani ja työkokemuksestani

Olen koulutukseltani kauppatieteiden tohtori ja opiskellut tietojärjestelmätiedettä. Olen kasvanut pienyrittäjäperheessä, ja taustallani on vuosien takaa myös laskentatoimen yo-merkonomin ja datanomin tutkinnot. Näiden jäljiltä minulla on työkokemusta toimistotehtävistä, ohjelmistokehityksestä ja käyttökoulutuksesta, mutta pääasiallinen työurani alkoi Jyväskylän yliopistossa.
  • Tutkijakoulutettavana COMAS-tutkijakoulussa 1996-2000
  • Opetus- ja tutkimustehtävissä Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella 2001-2007
  • Johto- ja hallinnointitehtävissä Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella 2005-2007
  • Professorina Turun yliopiston Informaatioteknologian laitoksella 2003-2004
Aloin seuraavaksi suunnata mielenkiintoani ja osaamistani tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön alueelle toivoen siitä uutta vahvuusaluetta. Tämä johti myös opettajakoulutukseen.
  • Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opinnot ja asiantuntijakoulutus, 25 op
  • Aikuiskasvatuksen perusopinnot, 25 op
  • Ammatillinen opettajakoulutus, 60 op
Tästä aukeni uusi työsarka tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien oppimisympäristöjen ja sosiaalisen median opetuskäytön kehittämisen parissa.

Nykyiset työtehtäväni sosiaalisen median parissa

Työskentelen parhaillaan valtakunnallisessa Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa (SOMY) -koordinointihankkeessa, joka kokoaa Opetushallituksen rahoittamat sosiaalisen median kehittämishankkeet yleissivistävän koulutuksen alueella.
  • Tutkijatohtorina Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella 2012
  • Projektityöntekijänä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukiokoulutuksessa 2013
Tehtäviini on kuulunut yleissivistävän koulutuksen opiskelijoille suunnatun kyselytutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen (2012) sekä pedagogisten ja toiminnallisten mallien analysointi ja jalostaminen, koordinointihankkeen loppuraportin laatiminen ja koordinointityöhön osallistuminen (2013).

Keskeiseksi kehittymishaasteekseni näen organisaatioiden ja työyhteisöjen osaamisen kehittämisen. Erityisiä osa-alueita ovat yhteistyösuhteiden ja -verkostojen kehittäminen, organisaatioiden osaamiseen liittyvä kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä uusien pedagogisten ja toiminnallisten mallien jalkauttaminen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti